Конференция на тема „Климатичните промени - възможности за преход към устойчива продоволствена система и опазване на околната среда“

сряда, 14 февруари 2024 14:03 /
Начало:
четвъртък, 22 февруари 2024 14:00
Край:
Място:
Международно земеделско изложение „Агра“, Пловдив
Подробности:

  

В рамките на Международното земеделско изложение „Агра 2024“ в гр. Пловдив, Министерството на земеделието и храните, съвместно със Селскостопанската академия и Българска академия на науките, организира конференция на тема „Климатичните промени - възможности за преход към устойчива продоволствена система и опазване на околната среда“.

Конференцията ще събере на едно място учени, политици,  агро-хранителния бизнес и гражданите и ще очертае основните предизвикателства пред  земеделието, произтичащи от климатичните промени в България и от новите амбициозни екологични цели на Стратегията на ЕС „От фермата до трапезата“. Ще бъдат представени научни данни и подходи, иновативни решения/практики и политики за адаптиране и смекчаване на вредните въздействия на земеделието върху климата и природните ресурси. Ще бъдат очертани възможностите за трансформиране на земеделието в климатично неутрален отрасъл, осигуряващ  устойчива продоволствена система и опазване на околната среда.

Събитието ще се проведе на 22 февруари 2024 г. от 14.00 ч. в Международното земеделско изложение „Агра“ в зала „Пресклуб“. 

В срок до 19 февруари 2024 г. трябва да потвърдите участие на имейл: [email protected] или тел: 02/985 11 473.

Повече информация: ТУК


ПОКАНА И ПРОГРАМА