Специализация по постдокторска програма в Япония

понеделник, 08 януари 2024 13:55 /
Начало:
Край:
вторник, 30 юли 2024
Място:
Подробности:

  

В изпълнение на споразумение за сътрудничество в областта на науката между Министерството на образованието и науката и Японското общество за подпомагане на науката (JSPS), японската страна предоставя стипендии за български кандидати за специализация по постдокторската програма в Япония – JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Standard)/JSPS – FY 2024/.

Тази година се предоставят до два броя стипендии с продължителност 12/24 месеца, които могат да започнат в периода межди 1 април – 30 ноември 2024 г.

Кандидатите трябва да отговарят на две условия към 1 април 2024 година:

  1. Да бъдат граждани на държава, която има дипломатически отношения с Япония.
  2. Да са получили докторска степен в рамките на шест години от датата, на която стипендията влиза в сила.

Крайният срок за подаване на документи е 30 юли 2024 г.

Подробна информация може да бъде намерена ТУК.