Младежки икономически форум 2023 с гост-лектор проф. д-р Галин Цоков, министър на образованието и науката

вторник, 14 ноември 2023 17:35 /
Начало:
сряда, 15 ноември 2023 16:00
Край:
Място:
Голяма конферентна зала
Подробности:

Във втория ден на Младежкия икономически форум - на 15 ноември 2023 г. от 16.00 ч. в Голямата конферентна зала - по темата „България в Еврозоната - перспективи и предизвикателства пред младите хора" гост-лектор ще бъде проф. д-р Галин Цоков, министър на образованието и науката.


Освен министър на образованието и науката, проф. Галин Цоков е магистър по педагогика от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподавател е в Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Директор на Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” (от 2016 г.) и ръководител катедра „Педагогика и управление на образованието“ (2019 г.). Доктор по педагогика с дисертация на тема: Децентрализация в структурите за управление на образованието на местно ниво – традиции и перспективи (1998 г.). Специализирал е в Университета UNED, Мадрид (2017 г.), Образователно лидерство в Банкстрийт колеж по образованието, Ню Йорк (2014г.); Специализация по Образователен мениджмънт CEDEFOP Study Visit 326, Валенсия, Испания (2008 г.); Образователен мениджмънт с профил организационен мениджмънт в образованието в Холандия, Амстердамски университет (2002 г.).