Дискусия на тема: „Национални системи за сертифициране на качеството и устойчивото развитие в туризма“

вторник, 09 октомври 2012 13:53 /
Начало:
сряда, 10 октомври 2012 12:00
Край:
Място:
зала 2032А
Подробности:

Катедра „Икономика на туризма“ и обединението „Консултанти за сертифициране на качеството в туризма“ организират на 10 октомври (сряда) от 12 часа в зала 2032А дискусионен семинар на тема: „Национални системи за сертифициране на качеството и устойчивото развитие в туризма“. В него ще участват и студенти, докторанти, преподаватели от специалността „Икономика на туризма“.

Дискусията е под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев.