Think Tank 2024 на ENGAGE.EU с фокус върху лидерството в зеления преход и устойчивостта

вторник, 26 септември 2023 15:18 /
Начало:
Край:
сряда, 01 ноември 2023
Място:
NHH Norwegian School of Economics
Подробности:

Aлиансът от водещи европейски университети ENGAGE.EU обявява старт на приема на заявки за една от ключовите си инициативи в областта на академичния обмен и научните изследвания – Think Tank.

Ако искате да си сътрудничите с екип от международни изследователи, не пропускайте възможността да участвате в ENGAGE.EU R&I Think Tank 2024.

Домакин на събитието в периода 11-15 март 2024 г. ще бъде NHH Norwegian School of Economics в Берген, а темата е „Лидерство в зеления преход: Принос на научните изследвания за постигане на устойчива добавена стойност“. 

В нея са предвидени три отделни направления:

1) Устойчив бизнес - поле за изследване на начините, по които компаниите могат да интегрират устойчивостта в своите бизнес модели, стратегии и операции. Участниците ще придобият представа за най-новите тенденции в научните изследвания, зараждащите се актуални идеи и теоретичните рамки, ще развият практически умения и ще допринесат за развитието на областта чрез своите изследователски проекти. Областите на интереси тук включват, но не се изчерпват до устойчивите бизнес стратегии, устойчивото потребление и корпоративната социална отговорност;

2) Устойчиво финансиране – включва теми като „зелени“ инвестиции, корпоративна социална отговорност, климатичен риск и адаптивност, биоразнообразие, устойчиви финансови инструменти и интегриране на екологични, социални и управленски фактори (ESG) в инвестиционните решения. Потенциалните области на изследователска дейност включват темите за корпоративните практики за постигане на устойчивост, поведение на инвеститорите за вземане на решения, финансови иновации и политики за регулация;

3) Измерване на устойчивостта и регулации – тема предназначена за изследователи в областта на счетоводството, които се интересуват от проучване на критичната роля на отчитането на устойчивостта в съвременните бизнес практики. Целта на това направление е да предостави информация за настоящите методологии, както и за предизвикателствата, пред които са изправени организациите при ефективното оповестяване на техните резултати в областта на околната среда, социалната сфера и управлението (ESG), и за ефекта, който отчитането оказва върху цените на акциите.

Think Tank ENGAGE.EU е насочен към преподаватели и изследователи като осигурява интензивен академичен обмен между партньорските в алианса университети. Колегите имат възможността да се срещнат с водещи експерти в областта на индустрията и политиката. Участниците могат да изградят нови изследователски сътрудничества и да стартират нови проекти, разработки или да кандидатстват за отпускане на финансиране.

Срокът за подаване на заявки за участие в Think Tank 2024 на ENGAGE.EU е до 1 ноември 2023 г. чрез попълване на онлайн апликация.

Повече за документите, които трябва да се приложат и селекционна процедура, може да прочетете на страницата на европейския алианс.

Ако сте пропуснали информационната сесия, която се състоя на 19 октомври, можете да гледате видеото от уебинара, а в сайта на алианса са описани условията за кандидатстване и селекционната процедура.