Откриване на новата учебна 2023/2024 година

вторник, 12 септември 2023 11:36 /
Начало:
понеделник, 18 септември 2023 10:00
Край:
понеделник, 18 септември 2023 15:00
Място:
аула „Максима“
Подробности:

Заповед на ректора относно откриването на новата учебна 2023/2024 година

  

От 12.00 часа срещите на първокурсниците с ръководствата на факултетите и катедрите по специалности ще се проведат по следния график:

ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

Специалности „Икономика“, „Икономика с преподаване на английски език“ и „Макроикономика“ – зала В 2005 – доц. д-р Ивайло Беев

Специалности „Икономика на човешките ресурси“ и „Застраховане и социално дело“ – зала В 2006 – проф. д-р Лалко Дулевски

Специалности „Икономическа социология и психология“ и „Социология“ – зала 408 К – проф. д-р Георги Петрунов

Специалност „Политическа икономия“ – зала А 3009 – проф. д.н. Пенчо Пенчев

   

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

Специалност „Финанси“ зала В 2009 – проф. д-р Пресияна Ненкова

Специалности „Счетоводство“ и „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ зала В 2007 – проф. д-р Снежанка Башева

Специалност „Финансов контрол“ зала 107 К – доц. д-р Даниела Въткова – Милушева

   

ФАКУЛТЕТ „УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ“

Специалности „Маркетинг“, „Стратегическо планиране“ и „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“ – зала 102 К –  проф. д-р Красимир Маринов

Специалност „Бизнес администрация“ – зала 303 К – проф. д-р Надя Миронова, гл. ас. д-р Ивайло Илиев

Специалност „Публична администрация“ зала 211 К – доц. д-р Деница Горчилова

Специалност „Регионално развитие“ зала 311 К – доц. д-р Георги Николов

   

ФАКУЛТЕТ „ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА“

Специалност „Търговия и продажби“ зала 110 К – доц. д-р Силвия Терезова

Специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“ –зала А 3006 – проф. д-р Христина Николова

Специалност „Бизнес логистика“ – зала В 2023 – проф. д-р Мирослава Раковска

Специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ зала 308 К – проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Нончо Димитров

Специалности „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ зала А 4005 – доц. д-р Стела Ангова

Специалност „Международен туризъм и икономика“ от 16:00 ч. среща с гости от туристическия бизнес – зала „Научни съвети“ 2032 А – проф. д-р Мариана Янева

  

ФАКУЛТЕТ „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА“

Специалности „Международни икономически отношения“ и „Международни икономически отношения с преподаване на английски език“ зала А 5004 – доц. д-р Васил Петков

Специалности „Международни отношения“ и „Европейска политика и икономика“ – зала В 2015 – доц. д-р Пламен Ралчев

Специалност „Политология“ – зала 108 К – доц. д-р Блага Благоева

   

ФАКУЛТЕТ „ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА“

Специалности „Бизнес информатика и комуникации“ и „Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език“ – зала А 2030 – доц. д-р Александрина Мурджева

Специалност „Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер“ зала В 2013 – доц. д-р Александър Найденов

Специалности „Киберсигурност и електронно управление“  и „Компютърна обработка и анализ на данни /DATA SCIENCE/“ зала 309 К – доц. д-р Росен Кирилов, доц. д-р Нончо Димитров

   

БИЗНЕС ФАКУЛТЕТ

Специалности „Индустриален бизнес“, „Бизнес икономика“ и „Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език“ зала 403 К – проф. д-р Николай Щерев

Специалност „Предприемачество“ – зала А 3008 – доц. д-р Костадин Коларов

Специалности „Аграрен бизнес“ и „Екоикономика“ зала 411 К – проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова

Специалност „Мениджмънт на недвижимата собственост“ зала А 4007 –   проф. д-р Георги Забунов

Специалности „Творчески индустрии и бизнес“ и „Интелектуална собственост и бизнес“ – зала В 2019 – проф. д-р Мария Маркова

   

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Специалност „Право“

зала 203 К – доц. д-р Захари Торманов

зала 208 К – доц. д-р Мирослав Димитров

     

Учебните занятия със студентите на 18 септември 2023 г. ще започнат след 14.00 часа по обявеното разписание.