Фондация „Константин и Зиновия Кацарови" отправя покана за участие в конкурса за наградата „Професор Кацаров" за 2024 г.

четвъртък, 07 септември 2023 10:36 /
Начало:
вторник, 31 октомври 2023 18:00
Край:
Място:
Подробности:


Фондация „Константин и Зиновия Кацарови“ отправя покана за участие в конкурса за наградата „Професор Кацаров“ за 2024 г.

Професор Константин Кацаров се установява в Швейцария през 1956 г., но остава неизменно свързан със своята родина България. През 1969 г. той учредява фондация, която носи неговото име и това на съпругата му, към Университета в Женева. Нейната мисия е да отпуска стипендии и грантове на български изследователи и студенти, които желаят да следват в Швейцария, както и да подкрепя инициативите, свързани с укрепването на връзките между България и Швейцария. Организирана за първи път през 2023 г., по случай 125-годишнината от рождението на професор Кацаров, наградата „Професор Кацаров“ ще се присъжда ежегодно на българска личност или институция със седалище в България, чиито забележителни заслуги са всеобщо признати и имат изключителен принос за България. Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер „Проф. д-р Борислав Борисов“ (ИИСТТ) на УНСС е координатор на инициативата. Носителят на първата награда, г-н Георги Господинов, беше избран от Управителния съвет на фондация „Константин и Зиновия Кацарови“  през април 2023 г., а официалната церемония по връчването на наградата ще се състои в Женева през есента на 2023 г.

Смисъл и цел на наградата „Професор Кацаров“

Наградата се присъжда с целта да допринесе за запазването на паметта за проф. Кацаров в България и популяризирането на фондация „Константин и Зиновия Кацарови“. Тя е в размер от 10,000.00 швейцарски франка, медал с образа на проф. Кацаров, както и биография на професора и на Фондацията. Целта на наградата е да изтъкне и подкрепи публикация, изследване, инициатива или дейност с изключителен принос за „вечната България“, според любимия израз на проф. Кацаров. Организацията, свързана с набирането на кандидатите, е от компетентността и в отговорността на Управителния съвет на Фондацията. Управителният съвет избира също така и носителя на наградата в духа и условията на стриктна независимост, а решенията на съвета са съгласно Регламента на Фондацията и са окончателни.

Условия за кандидатстване

Кандидатът трябва да е български гражданин или институция със седалище в България, а дейността им да е неразривно свързана с България.

Публикацията, изследването, инициативата или дейността, на които се основава кандидатурата, трябва да се вписват в следните три области: хуманитарни науки (право и история), точни науки и изкуства (включително литература). Процедурата за кандидатстване е публикувана на страницата на фондация „Константин и Зиновия Кацарови“, както и на редица други уебсайтове, включително тези на българските академични среди, на Академията на науките, както и на българските професионални сдружения, активно работещи в трите гореспоменати области. Всички заявления, подадени съобразно с установената процедура, се представят на комисия за подбор, чиито членове се назначават от Управителния съвет на Фондацията. Комисията за подбор на лауреата определя не повече от трима кандидати измежду всички кандидатури за всяка от трите разглеждани области. Управителният съвет на фондация „Кацарови“ избира носителя на наградата „Професор Кацаров“ на основата на писмените кандидатури. Предоставя се възможно най-широка информация във връзка с номинирането на успешните кандидати, извършено от комисията за подбор, както и за избора на носителя на наградата, въз основа на решението на Управителния съвет на фондация „Кацарови“. Официалната церемония по награждаването се провежда в Швейцария и се разгласява възможно най-широко.

Процедура за кандидатстване

Заявленията, заедно с посочените по-долу документи, трябва да се изпращат само в електронен формат до Секретариата на фондация „Кацарови“ на адрес: [email protected]. Заявленията трябва да са на английски или френски език. Официалните документи на български език трябва да бъдат придружени с превод на английски или френски език. По-специално, към кандидатурата трябва да бъдат прикрепени следните документи:

  • автобиография на кандидата или устава на кандидатстващата институция (максимум 2 MB);
  • фотокопие на паспорта на кандидата или извлечение от регистрацията на институцията заявител от официален български регистър (максимум 2 МБ);
  • мотивационно писмо (максимум 2 MB);
  • точно описание с коментар на публикацията, изследването, инициативата или проекта, на които се основава номинацията за наградата, както и описание за техния изключителен характер и принос за България;
  • списък с публикации, изследвания, инициативи или проекти, реализирани от кандидата в избраната от него област (максимум 2 MB);
  • кандидатурите могат да бъдат подадени и от трети лица или от самите кандидати, като в този случай трябва да бъдат приложени две препоръки.

Кандидатурите за наградата „Професор Кацаров“ за 2024 г. трябва да бъдат получени в Секретариата на фондация „Кацарови“ не по-късно от 31 октомври 2023 г. на адрес: [email protected]. Координатор за УНСС е Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер. Може да изпращате кандидатури и на адресите: [email protected]  и [email protected].

Повече информация: ТУК