УНСС ще бъде домакин на шестата ENGAGE.EU експедиция

понеделник, 10 юли 2023 8:49 /
Начало:
Край:
сряда, 06 септември 2023
Място:
Подробности:

Между 15 и 20 октомври 2023 г. УНСС ще бъде домакин на една от ключовите инициативи в европейския университет ENGAGE.EU – серията присъствени експедиционни  седмици, насочени към студенти. Темата на домакинското за нашия университет събитие е „Устойчиви градове“.

Концепцията за развиването на устойчиви градове е изключително актуална, тъй като те са предпоставка за проспериращо и приобщаващо бъдеще. Проектирани са така, че да оптимизират ефективността на ресурсите, да подобряват инфраструктурата, да насърчават социалното равенство и да допринасят за високото качество на живот на всички жители.

Предизвикателството „Устойчиви градове" приканва участниците да мислят критично и творчески за неотложните проблеми, пред които са изправени градските райони, и да проучат как устойчивите практики могат да бъдат интегрирани в тяхното проектиране, планиране и управление. Това засяга и сферата на туризма, тъй като тя има ключова роля за икономическия растеж и културния обмен на градовете по света. В същото време поставя и уникални предизвикателства пред околната среда, местните общности и инфраструктурата. Участниците ще бъдат насърчавани да разработват решения, които могат да бъдат адаптирани и приложени в други градове и общности, като по този начин увеличат максимално ефекта от тях и създадат вълнообразен механизъм за положителна промяна.

В Експедиция ENGAGE.EU @UNWE нашият университет ще си партнира със Столична община и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). София генерира приблизително 30% от националния БВП и приема около 1,5 млн. туристи годишно, включително дигитални номади. НСОРБ (създадено през 1996 г.) е сдружение на всички български общини, което представлява отделните местни власти пред централната власт и ги подкрепя при изпълнението на техните правомощия на локално ниво.

Студентите, които ще работят в отделни групи в интеркултурна среда по метода на дизайн мисленето, ще разберат същността на предизвикателствата като решават реални казуси, възложени от местни заинтересовани страни и консултирани с много практици и експерти в реална работна среда. В допълнение към специализираните знания участниците ще развият множество други умения, като например проучване, работа в екип, справяне с несигурността, ориентирано към решения мислене, организационни умения и комуникация.

Експедиционната програма е присъствена и предвижда богата съпътстваща социална и културна програма.

Повече за ENGAGE.EU@UNWЕ може да прочетете на сайта на алианса. Не се колебайте да кандидатствате за участие до 6 септември като приложите необходимите документи в онлайн апликацията.