Дългосрочна стипендия за студенти от икономически специалности

сряда, 26 септември 2012 9:11 /
Начало:
Край:
понеделник, 15 октомври 2012
Място:
Подробности:

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ обявява началото на програма „Стипендии“.  Основната й цел е да подкрепи младежи в неравностойно положение (отглеждани от самотни родители, приемни семейства или специализирани институции) да развият уменията си и да реализират потенциала си в избраната от тях професионална област, както и да им осигури професионално развитие чрез стаж, а на по-късен етап и възможност за работа по специалността.

Средствата се осигуряват дългосрочно от Първа инвестиционна банка. Избраните студенти получават стипендия в продължение на 3 (три) години - втори, трети и четвърти курс от бакалавърската си степен. Стипендията е в размер на 200 лева месечно за трите академични години на бакалавърската си степен (30 месеца),като годишно се предоставя и определена сума (500 лева) за закупуване на учебници и специализирана литература.

Срокът за кандидатстване е до 15 октомври 2012 година.

Условията и документите за кандидатстване – на http://www.wcif-bg.org