Национален младежки конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“

сряда, 31 май 2023 23:21 /
Начало:
Край:
неделя, 30 юли 2023
Място:
Подробности:
РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

Националният конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“ се организира от Националното сдружение на общините в Република България по повод 12 октомври – Денят на българската община и местното самоуправление.

Целта на конкурса е да насърчи активното включване в обществения живот на местно ниво на младите хора, да им даде възможност да придобият реален практически опит за прилагане на механизмите на местното самоуправление, да ги запознае с предизвикателствата и трудностите, които преодоляват в процеса на своята работа служителите в общините.

Срок за получаване на конкурсните предложения: 30 юли 2023 г.