Тъжествено връчване на дипломите на магистрите от специалност „Здравен мениджмънт", защитили през март 2023 г.

неделя, 28 май 2023 19:34 /
Начало:
понеделник, 29 май 2023 16:30
Край:
Място:
зала „Тържествена"
Подробности: