Конкурс за стипендии "Буров" за академичната 2012/2013 г.

четвъртък, 20 септември 2012 15:44 /
Начало:
Край:
понеделник, 22 октомври 2012 17:00
Място:
Подробности:

Конкурс за стипендии на името на „Атанас Буров“

Стипендията е в размер на 250 лв. и се изплаща за деветте учебни месеца.

Право на участие имат студенти, които се обучават в редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България, завършили са най-малко ІІІ курс, успехът от цялото им следване е най-малко много добър (5.00)

До 22 октомври кандидатите представят:

1. Информационна карта

2. Уверение за записан зимен семестър на учебната 2012/2013 г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка.

Документите се изпращат по пощата на адрес: Фондация „Атанас Буров”, конкурс за стипендии „Буров”, ул. „Фритьоф Нансен ” № 9, ОББ, 1000 София

Срок за подаване на документите: 17,00ч. на 22 октомври 2012 г.

В периода 1- 20  ноември кандидатите ще положат тест и ще се явят на събеседване във Варна, Свищов и София. (Примерен тест има на  сайта на фондацията – www.burov.org,  секция „Конкурси”)  За дата, час и място на събеседването, кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща.

Имената на одобрените за стипендия ще бъдат обявени на www.burov.org, след 10 декември 2012 г.

За допълнителна информация -  тел: 02-811 3633; 02-811 3634 или на fnburov@ubb.bg