Трета национална докторантска конференция по социология

понеделник, 15 май 2023 17:26 /
Начало:
понеделник, 22 май 2023 10:00
Край:
Място:
Малка конферентна зала
Подробности:

    

Организатори 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“,  Институт по философия и социология при БАН, Университет за национално и световно стопанство, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Нов български университет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Българска социологическа асоциация.

Цели на конференцията              

  • Да продължи и надгради националния форум за авторски научни изследвания на докторанти, включващи планирането и провеждането на емпирично социологическо изследване;
  • Да съдейства за създаване на изследователска общност, обединяваща представители на различни поколения изследователи;
  • Да развие между-институционалния изследователски форум за дискусии върху докторантската степен и текущи изследвания на млади учени от последните две издания на НДКС;
  • Да допринесе за опознаване на съвременните и/ или исторически очертания на социалната реалност, през прочита на докторантските емпирични изследвания и проекти. 

Формат на конференцията

Конференцията ще се проведе под формата на тематични научни сесии, които ще бъдат определени след получаване на заявки за участие (разширени анотации до 1800 знака).

До участие ще се допускат докторанти, които имат одобрена анотация от организационния съвет на конференцията.

Критерии за участие

До участие с доклади в конференцията ще се допускат настоящи докторанти и доктори по социология, защитили през  2020, 2021, 2022 и 2023 г., чиито докторски дисертации включват провеждането на емпирично изследване с качествени и/ или количествени методи. Допуска се и участието на докторанти от сродни социални науки (социални антрополози, етнолози, политолози и др.), при спазване на условието за представяне на разширена анотация и доклад, включващ резултати от емпирично изследване.

Допускане до участие

До участие ще се допускат участници преминали успешно през предварителен подбор, въз основа на изпратена в срок разширена анотация (до 1800 знака с пространства) на доклада, който ще се представя. 

Важни срокове

  • 08 май 2023 г. - изпращане на разширени анотации
  • 15 май 2023 – публикуване на предварителна програма с одобрените за участие анотации на докторанти
  • 20 май 2023 - публикуване на окончателната програма на конференцията
  • 20 юли 2023 – изпращане на текстове на докладите

Награди

  • Една награда от 300 лв. за доклад на докторант във финална фаза (млад доктор или докторант последна година);
  • Една награда от 200 лв. за доклад на докторант в начална или междинна фаза на подготовка на доктората си (докторант първа или втора година).

Публикация 

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник индексиран в CEEOL. Окончателният подбор ще се извърши въз основа на изпратените текстове на доклади.

Разширени анотации (до 1800 знака) се изпращат до 8 май 2023 г. на електронния адрес на конференцията: cspr@unwe.bg

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА АНОТАЦИИТЕ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК.

Доклади

Пълни текстове на докладите на допуснатите до участие докторанти се изпращат до 20 юли 2023 г. Пълният текст на доклада трябва да е в размер между 1800 и 36 000 знака (без библиография, таблица и графики). Технически текстът трябва да е форматиран по същия начин като разширените анотации. Пълните текстове на докладите трябва да съдържат същите елементи като анотациите, но представени в разгърнат вид.

Подробна информация за събитието, както и изисквания за подготовка на разширените анотации и докладите ще намерите на Фейсбук страницата на Конференцията.

Основното финансиране на събитието е от университетски проект за финансиране на научна проява НФ17/23 на УНСС. Според университетските правила, такса участие в размер на 30 лв. е задължителна за участници извън УНСС.

Членове на научно-организационния съвет

Доц. д-р Петя Славова, СУ „Св. Кл. Охридски“

Доц. д-р Михаела Мишева, УНСС

Доц. д-р Андрей Нончев, УНСС

Доц. д-р Петрана Стойкова, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Гл.ас. д-р Дона Пикард, ИФС-БАН

Гл.ас . д-р Теодора Карамелска, Нов Български университет

Гл.ас. д-р Вероника Димитрова, СУ „Св. Кл. Охридски“

Гл. ас. д-р Мариета Христова, УНСС

Гл. ас. д-р Милена Ташева, ПУ „П. Хилендарски“