Фондация „ЕВРИКА" предлага годишни стипендии за студенти

четвъртък, 13 септември 2012 13:52 /
Начало:
Край:
понеделник, 15 октомври 2012
Място:
Подробности:

За десета поредна година фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават  стипендии в размер на 2000 лв. годишно в десет области:

1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;

2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;

3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;

4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;

5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;

6. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;

7. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;

8. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;

9. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;

10. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

Право на кандидатстване за стипендиите на фондация „ЕВРИКА" имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2012/2013 година.

Кандидатите за стипендията трябва да подадат или изпратят във фондация „ЕВРИКА" от 1 септември до 15 октомври следните документи:

1. Заявление (свободен текст) за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на фондация „ЕВРИКА" и формуляр по образец (може да се изтегли от сайта – www.evrika.org);

2. Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2012/2013 година;

3. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и др. за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други;

4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” ( до 3 страници).

За допълнителна информация -  тел.  (02) 9813799; 9815483; 9815181, както и на адресите: office@evrika.org, grigor@evrika.org и в www.evrika.org /актуално/.