Деветнадесети национален конкурс „Млад икономист - 2023“

четвъртък, 27 април 2023 13:41 /
Начало:
Край:
вторник, 30 май 2023
Място:
Подробности:

СЪЮЗЪТ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ обявява

Деветнадесетия НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАД ИКОНОМИСТ – 2023 г.:

„ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”

на тема:

„ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ: ДА ОТКРИЕМ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ, СТИМУЛИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА“

Съорганизатор на Националния конкурс е

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

Конкурсът е открит за състезание и награждаване на победители в следните категории: ученици, студенти, докторанти, млади специалисти и предприемачи.

ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС се изисква до 30 май 2023 г. представянето на есе, авторова концепция или доклад по избрана от самите участници тема за развитието и проблемите на предприемачеството в разнообразните форми на реализацията му в България.

        

ПОКАНА

УСЛОВИЯ

АНОТАЦИЯ