Конкурс за докторантски и постдокторантски стипендии за българо-швейцарски научен обмен

четвъртък, 02 август 2012 15:10 /
Начало:
Край:
четвъртък, 01 ноември 2012
Място:
Подробности:

Програмата за научен обмен между Швейцария и новите държави-членки на ЕС (Sciex-NMS-CH) обявява 7-и конкурс за докторантски и постдокторантски стипендии, с начало на кандидатстването: 01.09.2012 г. и край: 01.11.2012 г.

Програмата е инструмент за насърчаване на обещаващи млади учени, които имат възможност да извършват своите проучвания в сътрудничество с швейцарски изследователи в швейцарски изследователски институции.

 В конкурса могат да участват:

  • за докторантска стипендия – докторанти, зачислени най-рано една година след получаване на магистърска степен;
  • за постдокторантска стипендия – допускат се кандидати в рамките на 5 години след получаване на докторска степен.

 ЗА КОНТАКТИ:

 Министерство на образованието, младежта и науката

тел.: 921 76 47, 921 77 68, 921 76 48

e-mail: swiss_scholarship@mom.bg

http://mon.bg

 Sciex Programme Management

CRUS – Rectors Conference of the Swiss Universities

Tel.: +41/31/306.60.48

e-mail: sciex@crus.ch

http://www.crus.ch