Покана за участие на млади учени в процедура по институционална селекция на кандидати за международната научна награда „Danubius 2023“

петък, 17 март 2023 17:37 /
Начало:
Край:
вторник, 02 май 2023
Място:
Подробности:

Награда за млад учен „Danubius 2023“

Федералното министерство на образованието, науката и изследванията на Австрия (BMBWF) и Институтът за Дунавския регион и Централна Европа (IDM) организират конкурса „Danubius“, в който могат да участват  млади учени с високи научни постижения в областта на изследванията на Дунавския регион. Конкурсът се провежда ежегодно от 2011 г. и има за цел да подобри видимостта на научната общност от региона и да насърчи младите учени да се ангажират с изследвания на проблеми, свързани с Дунавския регион. Наградата се присъжда на 14 млади учени - по един от всяка държава, която участва в Стратегията на ЕС за Дунавския регион (Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Германия, Унгария, Молдова, Черна гора, Сърбия, Словакия, Словения, Румъния и Украйна).

Стойността на наградата е 1350 евро за всеки от наградените „Danubius“ млади учени. През есента на 2023 г. ще се проведе церемония по награждаването, а наградените млади учени ще бъдат поканени да посетят Съвместния изследователски център на Европейската комисия (JRC) в Испра, Италия, през 2024 г.

Условия за участие

Няма възрастови ограничения за участие в конкурса, но кандидатите трябва са придобили магистърска или докторска не по-рано от 1 януари 2018 г. (т.е. 5 години преди конкурса). Допускат се кандидати от всички научни направления.

Кандидати, притежаващи само бакалавърска степен, не се допускат до конкурса.

Процедура по номиниране и оценка на участниците в конкурса

Номиниране на кандидати за участие в конкурса се извършва единствено от научна институция (университет, академия на науките или изследователска организация). Всяка научна институция може да номинира до 5 кандидата от различни звена (катедри, факултети, институти или изследователски групи) в рамките на нейната структура.

Получените номинации се оценяват от международно научно жури, което изготвя класиране на всички постъпили номинации.

Регистрацията на научната институция е определяща при дефинирането на държавата, от която е излъчена номинацията. Например, ако номинацията бъде направена от австрийска научна институция, гражданството на кандидата е без значение, номинацията се счита за излъчена от Австрия.

Документи за кандидатстване

1. Заявление за участие, попълнено от кандидата, което включва:

  • Резюме на научната работа (напр. дисертация, статия в научно списание или друга научна публикация) и на нейното значение конкретно за Дунавския регион;
  • Автобиография в обем до 3 страници, съдържаща списък с научните публикации на кандидата.  

2. Копие от документ, удостоверяващ най-висока академична титла на кандидата (магистърска или докторска степен), получена през последните 5 години (т.е. след 1 януари 2018 г.).

Документите трябва да бъдат представени на английски език (с изключение на копието от дипломата за завършена образователно-квалификационна степен).

Номинациите се изпращат чрез онлайн формуляра тук.

Критерии за оценка на номинациите

  • високо равнище на научната разработка и демонстриран новаторски подход в изследването;  
  • изследвания, пряко свързани с проблеми на Дунавския регион;
  • изследвания с международен обхват;
  • кандидати – учени с висок потенциал (потенциалът се доказва чрез: участия в международни научни мрежи, участия в научно-изследователски проекти, публикационна активност, опит в преподаването и др.)

Кандидатури се приемат на институционално ниво до 2 май 2023 г. (вторник)

на имейл адрес: [email protected]