Стипендии от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС)

петък, 10 март 2023 12:29 /
Начало:
Край:
понеделник, 01 април 2024
Място:
Подробности:

  

Стартира процедура за подаване на документи за учредените от Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) две стипендии на името на проф. Димитър Добрев и проф. Станчо Чолаков в размер на 1000 лв. всяка.

Стипендиите са учредени за отлични студенти във всички форми на обучение (редовно, задочно и дистанционно) в степен магистър" в специалности в областта на счетоводството, финансовия контрол и одит, като по този начин ще бъдат поощрени и материално стимулирани двама студенти, отличаващи се с високи академични успехи и постижения.

Необходимите документи за кандидатстване са:

  • Заявление (свободен текст) за кандидатстване в конкурса за стипендия;
  • Кратка автобиография на български език;
  • Мотивационно писмо;
  • Уверение, издадено от съответното висше училище, за удостоверяване на успеха от обучението и редовната форма на обучение.

Ако кандидатите притежават копия от документи за удостоверяване на академични постижения, участия в научни форуми или в студентски и неправителствени организации, могат да ги приложат към заявлението.

Допълнителната информация може да намерите в приложеното писмо от ИДЕС.

Срокът за подаване на документите е 1 април 2024 г. на адрес: ИДЕС, гр. София, ул. Искър" № 22, или на имейл: [email protected].