Публична лекция „Защо да избера съдийската професия?“

понеделник, 06 март 2023 15:31 /
Начало:
четвъртък, 09 март 2023 17:00
Край:
Място:
аудитория 110 К
Подробности:

   На 09 март от 17.00 часа Юридическият факултет на УНСС и ELSA Bulgaria организират събитие, насочено към кариерното ориентиране на студентите по право. Публичната лекция е  посветена на професионалното развитие в съдебната власт и по-специално на спецификите в професията на съдията. Ще бъдат засегнати следните теми:

-          какъв е пътят към успешното представяне в конкурса за младши съдия;

-          на какво е важно да наблегнем, докато сме младши съдии;

-          каква е работата на съдията в и извън съдебната зала;

-          какви личностни качества са необходими на един съдия;

-          какви са плюсовете и минусите от въвеждането на задължителна съдебна медиация по граждански и търговски дела и какво е отношението на съдиите към нея;

-          възможна и наложителна ли е реформа на съдебната карта;

-          какво е взаимодействието на българските съдилища и Съда на Европейския съюз.

 Лектор на събитието ще бъде Константин Кунчев, който е съдия в гражданско отделение на Софийски районен съд. Той съвместява съдийската си дейност с активна преподавателска работа като хоноруван асистент по граждански процес (в УНСС в периода 2018 – 2021 г.) и облигационно право (в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2012 – 2013 г., в УНСС през 2015-2016 г., а понастоящем – в НБУ). Организатор е на различни състезания и стажове за студенти по право. Автор е на поредица сборници със съдебна практика по приложението на ЗЗД и на редица статии в областта на облигационното, търговското и потребителското право.

Домакин на публичната лекция ще бъде Университетът за национално и световно стопанство, като тя ще се проведе в зала 110К (нов учебен корпус „К“) в рамките на един час с предвидено време за въпроси от участиците в събитието.