Университетска седмица на книгата 2023

понеделник, 27 февруари 2023 15:57 /
Начало:
понеделник, 27 март 2023 10:00
Край:
петък, 31 март 2023 16:00
Място:
Централно фоайе на УНСС, Голяма конферентна зала и зала „Научни съвети“
Подробности:


ПРОГРАМА


27 март - Голяма конферентна зала

10.30 часа  

Официално откриване на Университетска седмица на книгата

11.00 часа

Георги Тошев ще представи 7 биографии на известни личности: Цветана Манева, Невена Коканова, Катя Паскалева, Стефан Данаилов, Георги Парцалев, Наум Шопов, АББА

12.00 часа

Представяне на книгата на проф. д.н. Ивайло Христов „Васил Левски – драмата на избора“

14.00 часа

Представяне на книгата „Активното стареене - здравни, социални и икономически детерминанти“ с автори проф. д-р Веселка Павлова, доц. д-р Екатерина Тошева, доц. д-р Мариана Мургова, доц. д-р Ралица Пандурска, Атанас Димов

15.00 часа 

Представяне на книгата на доц. д-р Петър Първанов за живота на проф. Стефан Бобчев „Славянин в родината си, българин в чужбина“

16.00 часа 

Представяне на книгата на Иво Тодоров „Някой, когото някога си обичала“                                                 28 март - зала „Научни съвети“

12.30 часа - премества се на 31 март (петък)

Представяне на книгата на проф. д.н. Пенчо Пенчев „Пътеводител на историческия стопаджия“ 

15.00 часа - премества се на 31 март (петък)

Представяне на книгата на проф. д-р Любен Боянов „Дигиталният свят - промяната: глобалната дигитална трансформация - обогатяване или обедняване на човечеството“

16.00 часа - премества се на 31 март (петък)

Представяне на книгата „Виж сега, моето момиче“, Пощенска кутия за приказки


29 март - Голяма конферентна зала

10.00 часа

Представяне на книгата на гл. ас. д-р Светослав Калейчев „Туристически брандинг и дигитални технологии“

11.00 часа

Представяне на интерактивни учебници „Одит на човешките ресурси“ и „Стандарти за социална отговорност“ с автор проф. д-р Мирослава Пейчева

Представяне на интерактивен учебник „Обучение и развитие на човешките ресурси в организациите - теория и практика“ с автор проф. д-р Маргарита Атанасова  

Представяне на интерактивен учебник „Стандарти за вътрешен одит - теория и практика“ и монография в електронен формат „Съвременни аспекти на вътрешния одит“ с автор гл. ас. д-р Валерия Динева

Представяне на монография в електронен формат „Изследване, разработване и въвеждане на иновативни методи в процеса на обучение“ с автори проф. д-р Мирослава Пейчева, проф. д-р Любомир Стефанов, проф. д-р Маргарита Атанасова, доц. д-р Невяна Кънева, гл. ас. д-р Валерия Динева, д-р Женета Каравасилева, д-р Венко Андонов, д-р Антон Кръстев

12.00 ч.

Представяне на книгата на доц. д-р Катя Михайлова „Меди@ Общество. От книгата до видеото“

14.00 часа

Представяне на книгата на Иво Тодоров „Някой, когото някога си обичала“ 

16.00 часа

Представяне на книгата на доц. д-р Георги Бърдаров „Absolvo te“


30 март - Голяма конферентна зала

11.00 часа

Представяне на книгата на Виктория Бешлийска „Сърце“

12.30 часа

Представяне на книгата „История на българското предприемачество“ с автори гл. ас. д-р Силвия Георгиева, доц. д-р Соня Георгиева, проф. д.с.н. Цветан Давидков, проф. д.ик.н. Десислава Йорданова, доц. д-р Костадин Коларов, проф. д.н. Пенчо Пенчев, доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева

13.30 часа - Малка конферентна зала

Представяне на книгата на Георги Милков „Истории от ръчния багаж“


31 март - зала „Научни съвети“

12.30 часа

Представяне на книгата на проф. д.н. Пенчо Пенчев „Пътеводител на историческия стопаджия“ 

14.00 часа

Представяне на книгата на проф. д-р Любен Боянов „Дигиталният свят - промяната: глобалната дигитална трансформация - обогатяване или обедняване на човечеството“

16.00 часа

Представяне на книгата „Виж сега, моето момиче“, Пощенска кутия за приказки