Кръгла маса „Упражняване на авторско право във фотографията – проблеми и решения“

сряда, 22 февруари 2023 13:34 /
Начало:
петък, 24 февруари 2023 14:00
Край:
Място:
Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер
Подробности:

             

На 24 февруари 2023 г. от 14.00 ч. в Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) ще се проведе кръгла маса на тема „Упражняване на авторското право във фотографията – проблеми и решения“, организирана от Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер на УНСС и Асоциацията на професионалните фотографи в България.

Кръглата маса е насочена към професионалисти от областта на фотографията, автори, преподаватели и специалисти от областта на интелектуалната собственост,  студенти и други заинтересовани лица от сферата на творческите индустрии. Участниците ще разгледат актуални проблеми, свързани с авторскоправната закрила и защитата на правата върху фотографски произведения като обекти на авторско право.