Научен форум „Защита на права на интелектуална собственост – нарушения, място и роля на правоохранителната система“

понеделник, 13 февруари 2023 15:05 /
Начало:
петък, 17 февруари 2023 14:00
Край:
Място:
Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер
Подробности:

            

На 17 февруари 2023 г. от 14.00 ч. в Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) ще се проведе Научен форум „Защита на права на интелектуална собственост – нарушения, място и роля на правоохранителната система“, организиран от катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ на УНСС.

Фокус на вниманието са изключителните права на интелектуална собственост. Представят се видовете нарушения, законовите основания за преследване на нарушенията, възможностите за защита при нарушени права върху обекти на интелектуална собственост. Представят се различни правни и други механизми на защита при нарушение на права на интелектуална собственост върху научноизследователските продукти.

Научния форум има за цел да се представят формите на нарушения на права на интелектуалната собственост, защитата при нарушения на права на интелектуална собственост по административен и съдебен ред, както и функциите и ролята на съдебни, митнически и гранични органи и eксперти. Специално внимание е отделено на взаимовръзката „бизнес – експерти“ при създаване на успешни механизми за устойчива и трудна за заобикаляне закрила, върху мястото и ролята на правоохранителните органи и приложимост на съдебните решения.

Във форума ще вземат участие представители на академичната общност, Министерство на културата, съдебните власти, вещи лица и заинтересовани представители на бизнеса.