Университетско състезание по математика

понеделник, 23 януари 2023 13:48 /
Начало:
събота, 18 февруари 2023 9:00
Край:
Място:
УНСС
Подробности:

          

На 18 февруари 2023 г. за първи път в УНСС ще се проведе университетско състезание по математика. В състезанието могат да участват студенти от всички специалности и курсове в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ в УНСС. Задачите са съобразени с изучавания по „Математика – I част“ материал.

Начало на състезанието: 9:00 ч.

Продължителност: 4 часа

Място: зала 2005 на УНСС

За повече информация: http://departments.unwe.bg/math 

.