Университетско състезание по математика

понеделник, 23 януари 2023 13:48 /
Начало:
Край:
понеделник, 13 февруари 2023
Място:
УНСС
Подробности:

          

Университетът за национално и световно стопанство организира състезание по математика.

За участие се допускат студенти от всички специалности и курсове в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ в УНСС.

Състезанието ще се проведе на 18 февруари 2023 г. от 9.00 до 13.00 часа в УНСС.

             

Регистрация

Желаещите да участват трябва да се регистрират не по-късно от 13.02.2023 г. в катедра „Математика“ (кабинет 2089) или по електронна поща като изпратят заявление в свободен текст от университетския си адрес на имейл: [email protected] или [email protected].

                         

Награди

УНСС ще удостои с парични награди отличилите се участници.