Юбилейна научна коференция „Трудът и социалната защита в условията на глобални обществени, икономически и социални промени"

сряда, 23 ноември 2022 17:28 /
Начало:
сряда, 31 май 2023 13:00
Край:
Място:
Голяма конферентна зала и MS Teams
Подробности: