Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономическа социология“

петък, 28 октомври 2022 11:06 /
Начало:
четвъртък, 15 декември 2022 16:00
Край:
Място:
аула „Максима“
Подробности:

На 15 декември 2022 г. от 16.00 часа в аула „Максима” академичният състав на катедра „Икономическа социология” организира Ден на специалността и тържествено връчване на дипломите на бакалаврите (положили успешно държавен изпит през юни 2022 г.) и магистрите (защитили успешно дипломна работа през юни 2022 г.) от специалностите:

  • Социология
  • Икономическа социология и психология
  • Бизнес психология и социология
  • Социология със специализация „Социални изследвания, анализи и проекти”.

ВАЖНО! До 13 декември 2022 г. дипломиращите се бакалаври трябва да се явят в отдел „Студенти – Бакалавър“ (необходимо е да носят бележка от библиотеката, че не дължат книги), за да положат подписи в дипломната книга. Без този подпис е невъзможно получаването на диплома по време на церемонията.

Дипломиращите се магистри е необходимо да се явят в отдел „Студенти – Магистър” на 15 декември 2022 г. до 15.30 часа, за да положат подписи в дипломната книга.