Представяне на изследването „Икономическият принос на изкуствата, културните и творчески индустрии, културното наследство и културния туризъм за периода 2008-2020 г.“

вторник, 04 октомври 2022 14:31 /
Начало:
вторник, 25 октомври 2022 10:00
Край:
вторник, 25 октомври 2022 14:00
Място:
Голяма конферентна зала
Подробности:

            

Университетът за национално и световно стопанство – Център за аудиовизуална политика и медийни изследвания и катедра „Медии и обществени комуникации“, Ви канят на 25 октомври 2022 г., 10.00 ч. в Голяма конферентна зала на УНСС, на представяне на новите резултатите от съвместно изследване на Обсерватория по икономика на културата със Столична община - Икономическият принос на изкуствата, културните и творчески индустрии, културното наследство и културния туризъм за периода 2008-2020 г. 

ПОКАНА