Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност „Счетоводство“ и всички специализации, редовно обучение

петък, 30 септември 2022 13:33 /
Начало:
сряда, 02 ноември 2022 14:00
Край:
Място:
аула „Максима“
Подробности:

    

На 2 ноември 2022 г. от 14.00 ч. в аула „Максима“ ще се състои тържествено връчване на дипломите на завършилите специалност „Счетоводство“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение  и специалност „Счетоводство“, ОКС „магистър“ и всички специализации  през 2022 г. 


ВАЖНО! Дипломантите от специалност „Счетоводство“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение  е необходимо да положат подпис върху дипломата си в отдел „Студенти“, гише 14 до 14 октомври 2022 г. 

Трябва да вземат служебна бележка от библиотеката и да положат подпис в дипломната книга на 27, 28 и 31 октомври, както и на 2 ноември 2022 г. от 8.00 ч. до 13.00 ч. 


ВАЖНО! Дипломантите от специалност „Счетоводство“, ОКС „магистър“ и всички специализации редовно обучение е необходимо да се явят в отдел „Магистър“ - редовно обучение да положат подпис в дипломната книга в срок от 24 октомври до 28 октомври 2022 г.