70 години катедра „Икономика на търговията“

вторник, 20 септември 2022 14:57 /
Начало:
сряда, 23 ноември 2022 10:00
Край:
сряда, 23 ноември 2022 17:30
Място:
Голяма конферентна зала и MS Teams
Подробности: