Международна научна конференция „Иновативно развитие на аграрния бизнес и селските райони“

понеделник, 12 септември 2022 15:21 /
Начало:
четвъртък, 29 септември 2022 11:00
Край:
петък, 30 септември 2022 12:00
Място:
Голяма и Малка конферентни зали
Подробности:

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в Международната научна конференция „Иновативно развитие на аграрния бизнес и селските райони“, организирана от катедра „Икономика на природните ресурси“, УНСС.

Сборникът с доклади от конференцията ще бъде представен за индексиране в Web of Science, CEEOL и други световни бази данни за научна информация.

Пленарните и секционните заседания ще се проведат на 29 и 30 септември 2022 г. от 11.00 ч., хибридно - присъствено в Голяма и Малка конферентни зали и дистанционно, като участниците могат да посочат желаната от тях форма в заявката си след приемане на доклада им.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
  • Иновативни бизнес модели за развитие на аграрния бизнес и селските райони
  • Устойчиво развитие на селските райони
  • Европейски и национални политики за иновативно устойчиво развитие на земеделието и селските райони
  • Дигитализация, диверсификация и устойчив растеж в селските райони
  • Биоикономика, зелена архитектура и бизнес
  • Иновативни подходи за управление на земеделието и селските райони

За повече информация посетете сайта на конференцията:

https://idara.unwe.bg/

https://idara.unwe.bg/en/