Индекс на административния капацитет / Годишно национално проучване

четвъртък, 14 юли 2022 11:47 /
Начало:
петък, 22 юли 2022 11:00
Край:
Място:
парк хотел „Витоша“, София
Подробности: