21-ва научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: петнадесет години по-късно“, посветена на 70-годишнината на катедра „МИО и бизнес“

понеделник, 11 юли 2022 14:00 /
Начало:
четвъртък, 06 октомври 2022 14:00
Край:
петък, 07 октомври 2022 16:30
Място:
Голяма конферентна зала
Подробности: