70-годишнина на катедра „МИО и бизнес“ и връчване на дипломи на бакалаврите и магистрите

понеделник, 11 юли 2022 14:00 /
Начало:
четвъртък, 06 октомври 2022 10:00
Край:
петък, 07 октомври 2022 16:30
Място:
аула „Максима“, Голяма конферентна зала и зала 2032А
Подробности:

6 октомври 2022 г.

10.00 ч. - аула „Максима",

Официално честване на 70-годишния юбилей от създаването на катедра „МИО и бизнес"


6 октомври 2022 г., 13.30 - 17.00 ч

7 октомври 2022 г., 10.00 - 16.30 ч.

 Голяма конферентна зала

21-ва научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: петнадесет години по-късно“, посветена на 70-годишнината на катедра „МИО и бизнес“

ПОКАНА

ПРОГРАМА

Заявка за участие с доклад


6 октомври 2022 г.

 16.00 ч. - аула „Максима" 

Тържествена церемония по връчване на дипломите на бакалаврите от специалностите „Международни икономически отношения" и „Международни икономически отношения с преподаване на английски език" и на студентите, завършили магистърски програми към катедра „МИО и бизнес".

Забележка: Необходимо е дипломантите да се явят в канцеларията на магистърска и бакалавърска степен (след като са получили бележка от библиотеката) за подписи за получени дипломи един час преди церемонията.


7 октомври 2022 г.

14.00 ч. - зала 2032А

Студентски конкурс за икономическа разработка, организиран от катедра „МИО и бизнес“