Награда за фундаментални научни ценности на Германската служба за академичен обмен

четвъртък, 07 юли 2022 11:59 /
Начало:
Край:
сряда, 31 август 2022
Място:
Подробности:

Германската служба за академичен обмен (DAAD) обявява конкурс за „Награда за фундаментални научни ценности“. Наградата се финансира от германското федерално министерство на образованието и научните изследвания (BMBF). Тримата кандидати, класирани на първо, второ и трето място ще получат парична награда от съответно 7 000, 6 000 и 5 000 евро. Освен това ще бъдат поканени да участват в организирана от DAAD конференция, която ще поеме пътните разходи и разходите за настаняване.

В надпреварата могат да участват учени от всички академични области, които са на ранен етап от своята кариера и които имат сериозен научен принос за съблюдаването на основните академични ценности в Европейското пространство за висше образование (Болонски процес). Кандидатите трябва да имат поне една сериозна публикация, касаеща основните академични ценности.

Конкретните изисквания, както и необходимите документи можете да намерите ТУК..

Крайният срок за кандидатстване е 31 август 2022 г. (12.00 ч. полунощ, CEST) .

Наградените ще бъдат информирани за това най-късно през есента на 2022 г. Имената им, както и резюме на отличените публикации ще бъдат публикувани на интернет страниците на DAAD (www.eu.daad.de и www.daad.de), както и чрез други средства за масово осведомяване.