Представяне на книгата „Енергийният преход – геополитика и енергийна дипломация"

четвъртък, 30 юни 2022 8:30 /
Начало:
сряда, 06 юли 2022 18:30
Край:
Място:
Централен военен клуб София
Подробности:

Дипломатическият институт към МВнР, Университетът за национално и световно стопанство - Издателски комплекс на УНСС ви канят на представянето на монографията "Енергийният преход – геополитика и енергийна дипломация" на д-р Янко Янакиев. Събитието ще се състои на 06 юли (сряда) 2022 г. от 18:30 часа в зала Тържествена на Централния военен клуб (София, бул. „Цар Освободител“ 7, етаж 2).

Очаква ни разговор за глобалния енергиен преход, неговите геополитически измерения, новите мегатрендове на климатичните промени, предизвикателствата пред енергийната дипломация, преформатирането на новия енергиен ред и влиянието му върху политическото устройство на света.

В дискусията ще вземат участие г-жа Таня Михайлова – директор на Дипломатическия институт към МВнР, проф. д-р Димитър Димитров – ректор на УНСС и г-жа Теодора Георгиева – изпълнителен директор на проектната компания ICGB, както и представители на академичната общност, на държавната администрация и органите на местно самоуправление, енергийни експерти и предприемачи в екологични технологии и бизнеспроекти за развитие на нисковъглеродна икономика.

Съюзът между науката и обществената практика поставя множество  въпроси и търси отговори на редица предизвикателства, проблеми и конфликти, пред които е изправено съвременното българско общество.

Очакваме ви! Носете и доброто си лятно настроение!

С трейлъра към книгата и историята на нейното издаване може да се запознаете в YouTube - #YankoYanakiev #ЕнергийниятПреход #ЕнергийнаДипломация


За автора 

Д-р Янко Янакиев е експерт по енергийна и икономическа дипломация, геополитически и геоикономически анализ. Дългогодишен служител на Министерството на икономиката и енергетиката и МВнР.

Притежава професионален опит в дипломацията и международните отношения като заместник-ръководител и ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси към посолството на България в Москва, както и като икономически съветник и временно управляващ посолството на страната ни в Баку, Азербайджан. Пряко е отговарял в посолствата за двустранното енергийно сътрудничество с Русия и с Азербайджан. Участва в преговорните екипи на държавно и експертно ниво по газопровода „Южен поток“, по АЕЦ „Белене“ и петролопровода „Бургас-Александруполис“, по газовия интерконектор Гърция-България (IGB) и Южния газов коридор, по проекта на СОКАР за инвестиции на българския газов пазар и в газификацията на България. Участва в работната група „Инфраструктура“ в рамките на енергийния диалог „ЕС-Русия“.

На базата на професионалния си опит притежава значителни познания и експертиза за геополитическите и геоикономически процеси в Русия, държавите от ОНД, Черноморско-каспийския регион и Южен Кавказ.

Консултант е по стратегическо управление и управление на проекти към българско-чешка инженерингова компания в областта на кръговата икономика и производството на водород от утилизиране на отпадъци.

Има над 30 научни публикации в български и чуждестранни научни издания в областта на енергийната геополитика и дипломация, международните конфликти и конфликтологията, високите технологии, преструктурирането и развитието на  индустриални предприятия.