Идеи за действие в борбата с климатичните промени

вторник, 17 май 2022 11:29 /
Начало:
четвъртък, 19 май 2022 10:30
Край:
Място:
Голяма конферентна зала и онлайн
Подробности:

Съвместна проява на УНСС и Junior Achievement Bulgaria

19 май 2022 г. - 10.30 ч.

Голяма конферентна зала и онлайн

Линк за MS Teams

Лектори:

Апостол Дянков, WWF Bulgaria.

Диана Недева, Junior Achievement Bulgaria

            

Ще се дискутират актуални въпроси, свързани с насърчаването на използването на възобновяемата енергия, енергийната ефективност, кръговата икономика и решенията за смекчаване и адаптиране на климата.

      

Регистрация за присъствие: https://bit.ly/3N73Zqu

Регистрацията и присъствието на лекцията ще Ви даде право за участие в предстоящите иновационни хакатони на 18-19 юни, както и достъп до регионална мрежа, обединяваща организации и младежи с интерес към устойчивите иновации.

Регистрацията ще Ви даде също и достъп и до записите на 3 международни уебинара на следните теми, свързани с енергийния преход и устойчивото развитие:

1. Климатични промени

2. Устойчиво развитие, кръгова и зелена икономика

3. Какво представлява справедливият енергиен преход?

     

Събитието се реализира като част от проекта Panda Labs Junior за справедлив преход".

Panda Labs Junior за справедлив преход" е общ проект на WWF България, WWF Сърбия, Junior Achievement Bulgaria, Junior Achievement Северна Македония и Eko team Черна гора. Основната му цел е да допринесе за справедлив преход и навременно развитие на знания и предприемачески капацитет сред младежите във въглищните райони в четирите държави.