Десет едногодишни стипендии във Франция

понеделник, 23 април 2012 16:41 /
Начало:
Край:
събота, 12 май 2012
Място:
Подробности:

Факултет „Финансово-счетоводен“ на УНСС, съвместно с университета в град Орлеан, Франция, предлага за студентите (втори и трети курс) 10 (десет) едногодишни стипендии във френското висше училище. Изисква се базово познание по френски език, както и желание той да се усъвършенства. За тези стипендии могат да кандидатстват всички студенти, записани в редовна форма на обучение, включително и чуждестранните студенти.

Желаещите да участват в програмата трябва да представят кратка биография на френски език и мотивационно писмо. Срещата с френските преподаватели и селекцията ще се извърши в периода от 9 до 12 май.

За повече подробности се обръщайте към офиса на Сократес–Еразмус, както и към проф. Николай Неновски (nikolaynenovsky@gmail.com) и Емилия Стоименова (faf@unwe.acad.bg).