Публична лекция на тема „Счетоводни и данъчни аспекти на трансакциите с криптоактиви“ с лектор гл. ас. д-р Борислав Боянов

вторник, 22 март 2022 17:57 /
Начало:
вторник, 29 март 2022 13:00
Край:
вторник, 29 март 2022 14:00
Място:
Google Meet
Подробности:

     

На 29 март от 13.00 до 14.00 ч. в Google Meet ще се проведе публична лекция на тема „Счетоводни и данъчни аспекти на трансакциите с криптоактиви“ с лектор гл. ас. д-р Борислав Боянов. Лекцията е част от събитията от клъстера „Счетоводство и финанси", в който УНСС е водещ. 

Основни акценти:
  • Същност на блокчейн технологията и криптоактивите.
  • Източници на доходи/приходи от криптоактиви и тяхното данъчно третиране.
  • Счетоводни аспекти при отчитането и представянето във финансовите отчети на криптоактивите.
  • Данъчно облагане на сделките с криптоактиви на предприятията. 
Линк към Google Meet: ТУК