Лекция на проф. Николай Денчев, Свободен университет в Брюксел, на тема „Как да напишем индексирана статия?”

вторник, 11 януари 2022 15:56 /
Начало:
понеделник, 24 януари 2022 10:00
Край:
понеделник, 24 януари 2022 13:00
Място:
хибридно събитие
Подробности:

           

Във връзка с изпълнение на проект № BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014–2020 г.“, по процедура „Модернизация на висшите училища“, на 24 януари 2022 г. от 10.00 до 13.00 ч. е организирана хибридна лекция на темаКак да напишем индексирана статия?” с водещ лектор от Асоциирания партньор по проекта: Свободния университет в Брюксел -  проф. Николай Денчев

На нея ще бъдат представени и обсъдени практическите изисквания на водещи списания, по които те оценяват и приемат статии за публикуване. Ще бъдат дискутирани действията, стъпка по стъпка, които трябва да направи един млад изследовател при подготовката, писането и редакцията на статията. 

Важен момент от презентацията е възможността за дискусия и обсъждане на добър или лош опит при комуникация с представители на академични списания, индексирани в световно известните бази с данни. 

Линк към лекцията в MS Teams: тук