„Влиянието на дигиталните технологии върху образованието и бъдещето на професиите” Trainings #16

петък, 10 декември 2021 13:28 /
Начало:
понеделник, 13 декември 2021 11:00
Край:
Място:
онлайн в Ms Teams
Подробности: