Стипендии за обучение по докторантски програми към Европейския университетски институт

сряда, 01 декември 2021 15:10 /
Начало:
Край:
понеделник, 31 януари 2022
Място:
Подробности:

Европейският университетски институт (ЕУИ), базиран във Флоренция, е създаден през 1972 г. на базата на междуправителствено споразумение от четири страни членки на Европейския съюз: Италия, Франция, Люксембург и Холандия, и предлага обучение на докторанти по програми и научни изследвания в четири области:

България е член на ЕУИ от 2016 г. като ежегодно се осигурява стипендия за един докторант в някоя от изброените области. 

Националните критерии към кандидатите за предоставяната от Министерството стипендия за обучение на доктроранти в ЕУИ са:

1. Кандидатът следва да е български гражданин (без оглед на държавата, в която пребивава) или гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, пребивавал постоянно в България не по-малко от 5 години към крайния срок за кандидатстване;

2. Към датата на започване на обучението (1 септември 2022 година) кандидатът следва да е придобил образователно-квалификационна степен магистър";

3. Кандидатът трябва да има минимален среден успех от дипломата за придобита  образователно-квалификационна степен магистър" - Много добър 5.00 или съответния еквивалент от системата за оценяване в държавата, в която е придобита степента. 

Кандидатстването за следващата академична година ще се извършва онлайн в периода 01.11.2021 - 31.01.2022 г. чрез сайта на Института.