Извънпленарно гласуване - Юридически факултет

понеделник, 22 ноември 2021 13:34 /
Начало:
сряда, 24 ноември 2021 10:00
Край:
сряда, 24 ноември 2021 16:00
Място:
зала „Главни книги“
Подробности:

               

Уважаеми членове на Общото събрание на Юридически факултет,

На основание чл. 48а от  Правилника за дейността на УНСС и съобразно решение на ОС на ЮФ, на 24 ноември 2021 г. (сряда) от 10:00 до 16:00 ч. в зала „Главни книги“ на УНСС ще се проведе извънпленарно тайно гласуване за попълване състава на Факултетния съвет на ЮФ.

Комисия за провеждане на тайното гласуване:

Председател:  доц. д-р Мирослав Димитров

Членове:  доц. д-р Гергана Боянова

                     гл. ас. д-р Петя Митрева