Извънпленарно гласуване - Общоикономически факултет

сряда, 17 ноември 2021 17:00 /
Начало:
понеделник, 22 ноември 2021 10:00
Край:
вторник, 23 ноември 2021 16:00
Място:
зала „Главни книги“
Подробности:

На 22 и 23 ноември от 10.00 до 16.00 ч. в зала „Главни книги“ ще се проведе извънпленарно гласуване за попълване състава на ФС на ОИФ при следния график:

Понеделник 22 ноември 2021 г.

Вторник 23 ноември 2021 г.

10.00 – 13.00 часа

Доц. д-р  Румен Андреев

Гл. ас. д-р Николай Величков

Гл. ас. д-р Тодорка Кинева

10.00 - 13.00 часа

Доц. д-р Румен Андреев

Гл. ас д-р Петър Стоянов

Студент Георги Стаматов

13.00 – 16.00 часа

Доц. д-р Румен Андреев

Гл. ас. д-р Тодорка Кинева

Гл. ас. д-р Димитър Дамянов

13.00 – 16.00 часа

Доц. д-р Румен Андреев

Гл. ас. д-р Петър Стоянов

Студент Георги Стаматов

Комисия по избора за извънпленарно гласуване на 22 и 23 ноември 2021 г. 

Председател:

доц. д-р Румен Любенов Андреев

Членове:

  1. гл. ас. д-р Тодорка Димова Кинева
  2. гл. ас. д-р Николай Николаев Величков
  3. гл. ас. д-р Димитър Димитров Дамянов
  4. гл. ас. д-р Петър Йорданов Стоянов
  5. студент Георги Стоянов Стаматов

Резервни членове:

  1. доц. д-р Тодор Добромиров Тодоров
  2. доц. д-р Донка Атанасова Никова-Циуциу