Извънпленарно гласуване - факултет „Управление и администрация“

сряда, 17 ноември 2021 10:14 /
Начало:
четвъртък, 18 ноември 2021 10:00
Край:
петък, 19 ноември 2021 15:00
Място:
зала „Главни книги“
Подробности:

                       

Уважаеми членове на Общото събрание на факултет „Управление и администрация“,

Проведеното на 16.11.2021 г. Общо събрание на факултет „Управление и администрация“, взе решение по т. 3 от дневния ред да бъде проведено извънпленарно гласуване за попълване състава на ОС на УНСС от квотата на нехабилитираните преподаватели от факултета.

Гласуването ще се проведе в зала „Главни книги“ при следния график:

              Четвъртък  -   18.11.2021 г. – от 10.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.00 ч.

               Петък          -   19.11.2021 г. – от 10.00 до 15.00 ч.

 

Председател на ОС

доц. д-р Евгения Пенкова