ICAEW Scholarships for UNWE Students – APPLY NOW

сряда, 27 октомври 2021 22:29 /
Начало:
Край:
сряда, 24 ноември 2021
Място:
Подробности:

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) осигурява 15 пълни стипендии за студенти на УНСС, покриващи цялото обучение по тригодишната международно призната квалификация „дипломиран експерт-счетоводител“ на ICAEW (ICAEW ACA qualification).

Заявления за кандидатстване, придружени с мотивационно писмо/есе на тема „Why ICAEW Should Choose My Application for the ACA Independent Student Programme?“ могат да бъдат подавани на имейл адрес joanna.szychowska@icaew.com

Крайният срок за кандидатстване е 24 ноември 2021 г. 

Одобрените кандидати ще бъдат обявени на 30 ноември.

Допълнителна информация можете да получите на 17 ноември 2021 г. по време на семинара “Boost your Employability Skills with ICAEW“.