Конкурс за стипендии "Буров" за академичната 2021/2022 година

понеделник, 25 октомври 2021 12:52 /
Начало:
Край:
петък, 05 ноември 2021
Място:
Онлайн
Подробности:

Стипендията е в размер на 300 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца. Право на участие имат студенти, които се обучават:

 - редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България;

- имат завършен най-малко ІІІ курс; - успех от цялото следване не по-малко от много добър 4.50.

До 5 ноември 2021 г. кандидатите представят:

1. Информационна карта, която може да бъде изтеглена от сайта на фондацията - www.atanasburov.org, секция „Конкурси”

2. Уверение за записан зимен семестър на академичната 2021/2022 с посочен общ успех от следването или академична справка.

3. Мотивационно писмо, адресирано до Председателя на УС на фондация „Атанас Буров“ (до една стандартна машинописна страница).

Документите се изпращат по пощата на адрес: София 1000 , бул. „Кн. Ал. Дондуков” № 4 - 6, Пощенска банка, за фондация “Атанас Буров”, за конкурса за стипендия “Атанас Буров”.

Документи, изпратени по електронна поща няма да бъдат приемани.

Краен срок за получаване на документите – 17.00 ч. на 5 ноември 2021 г.

Предвид ограниченията, наложени от извънредната епидемиологична обстановка в страната, тази година класирането на кандидатите ще бъде извършено само по документи.

Одобрените за стипендия кандидати ще бъдат обявени на www.atanasburov.org, секция „Конкурси”, след 15 декември 2021 г.

За допълнителна информация: телефон 02-8116433; 02-811 6434 или на fnburov@postbank.bg; fnburov@gmail.com