Седма научна конференция „Икономически предизвикателства: криза, възстановяване, устойчивост“

четвъртък, 21 октомври 2021 14:24 /
Начало:
петък, 12 ноември 2021 10:00
Край:
петък, 12 ноември 2021 17:00
Място:
Онлайн
Подробности:

На 12 ноември 2021 г. от 10.00 ч. ще се проведе седмата научна конференция, организирана от катедра „Икономикс" на тема „ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 2021: КРИЗА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, УСТОЙЧИВОСТ", под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров.

Конференцията ще бъде открита от г-н Атанас Пеканов, заместник министър-председател по управление на европейските средства.
В научния форум ще вземат участие изявени учени и изследователи, утвърдени професионалисти, представители на изпълнителната власт, успешни предприемачи, студенти и докторанти. Ежегодната конференция на катедрата се утвърди като значим научен форум през последното десетилетие.
Предвид пандемичната обстановка конференцията ще се проведе изцяло онлайн, като са предвидени две възможности за участие - с доклад и/или изказване. Всички участници са освободени от такса и ще получат сертификат, удостоверяващ тяхната изява. 
Изнесените доклади ще бъдат публикувани в сборник, а избрани разработки ще бъдат предложени за публикуване в списанието „Научни трудове на УНСС, което е индексирано в CEEOL, RePec и др. бази данни.
                       
Официални гости и участници в събитието са:
проф. д.ик.н. Васил Тодоров (БАН) - пленарен доклад, методологически/общо-теоретически
д-р Любослав Костов, директор на ИССИ, главен икономист на КНСБ
доц. д-р Валери Апостолов, конфедерален секретар и председател на синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“
г-н Ергин Емин, председател на Асоциацията на българските градове и региони
г-н Георги Чернев, председател на Софийската търговско-промишлена камара
г-жа Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара
г-н Даниел Парушев, председател на Националното представителство на студентските съвети
г-н Ангел Стойков, председател на Студентския съвет при УНСС
 ПРОГРАМА
ПОКАНА
Интернет-страница на конференцията