Конкурс на БНТ за журналистически позиции

вторник, 03 април 2012 18:10 /
Начало:
Край:
сряда, 25 април 2012
Място:
Подробности:

БНТ обявява конкурс за длъжностите "РЕДАКТОР", „РЕПОРТЕР" и „ВОДЕЩ" в Дирекция "Информация"

Изисквания за заемане на длъжността:

- минимална образователно-квалификационна степен - „бакалавър";

- журналистически стаж в електронни или печатни медии с ресор „политика", „икономика" или „общество" - не по-малко от 3 (три) години;

- отлично владеене на поне един чужд език;

- компютърна грамотност.

Предимство на кандидатите дават:

- завършено висше образование - степен „магистър";

- препоръки от предишен работодател ще се считат за предимство.

Допълнителни изисквания към кандидатите:

- да познават отлично настоящето и предисторията на събитията по света и у нас;

- да представят до три авторски журналистически материали - видео, аудио или текст;

- да са подготвени да работят в ефир;

- да имат готовност да преминат успешно курс за онлайн монтаж.

Начинът на провеждане на подбора е:

- Първи етап - предварителен подбор по документи;

Втори етап - с цел оценяване на професионалните качества на кандидатите:

  • изготвяне на журналистически текст по зададена тема;
  • изпълнение на журналистически задачи;
  • събеседване - с цел оценяване на поведението в ефир, способността за реакция и общата информационна подготовка на кандидата.

Кандидатите трябва да представят:

- молба, в която се посочва длъжността;

- професионална автобиография (CV, включително адрес и телефони за контакти) и мотивационно писмо;

- копие от дипломата за завършено висше образование;

- копие на документ, удостоверяващ професионалния опит;

- копие на документ, удостоверяващ владеенето на компютър;

- копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията.

Документите за участие в конкурса се подават по пощата на адрес: гр.София, бул."Цариградско шосе"№111 за отдел "УЧР„ или лично в отдел „УЧР" на същия адрес.

Срокът за подаване на документите е от 2 април. - 9.00 ч. до 25 април. - 17.00 ч, като задължително се отбелязва за конкурса за длъжностите "РЕДАКТОР", „РЕПОРТЕР" и „ВОДЕЩ" в Дирекция "Информация" на БНТ.

След провеждане на първия етап - предварителен подбор по документи, допуснатите до конкурса кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап на конкурса.