Онлайн курсове на Научноизследователския център за пазарни анализи и прогнози до края на 2021 г.

петък, 15 октомври 2021 15:15 /
Начало:
Край:
вторник, 07 декември 2021
Място:
Онлайн
Подробности:

Научноизследователският център за пазарни анализи и прогнози (НЦПАП) обявява датите, на които ще проведе планираните си курсове до края на 2021 г. онлайн:

  • „Управление на маркетинга и дигитализация” (УМД) – на 27 ноември и на 28 ноември 2021 г. (всеки ден по 10 учебни часа);
  • „Дигитален бизнес и вериги за доставки” (ДБВД) – на 03 декември, на 04 декември и на 05 декември 2021 г. (в петък – 4 учебни часа (18-21 часа), в събота и в неделя по 8 учебни часа);
  • „Управление на взаимоотношенията с клиенти” (УВК) – на 11 декември и на 12 декември (всеки ден по 10 учебни часа);
  • „Управление на проекти, финансирани по оперативните програми на ЕС” (УПФОП) – на 11 декември и на 12 декември (всеки ден по 10 учебни часа).

Завършилите курсовете получават сертификат, издаден от Центъра и подписан от ректора на УНСС.

Срокове

Заплащането на таксата в размер на 300 лева се извършва и копие от платежното се изпраща на имейл [email protected]

  • до 23 ноември за УМД,
  • до 30 ноември за ДБВД,
  • до 07 декември за УВК,
  • до 07 декември за УПФОП.

Преводът е чрез бюджетно платежно.

Титуляр: УНСС

Сметка: ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD

Сума: 300 лева

Основание: такса обучение НЦПАП, курс УМД или ДБВД или УВК или УПФОП (посочва се конкретния курс)

Вид документ: 9

Трите имена

ЕГН

Повече информация: Facebook