Кръгла маса „Възможности за актуализиране и въвеждането на нови учебни програми в професионалното направление „Администрация и управление“ и адаптирането им с пазара на труда“

понеделник, 11 октомври 2021 12:25 /
Начало:
вторник, 19 октомври 2021 10:00
Край:
Място:
Голяма конферентна зала и онлайн
Подробности:

  

На 19 октомври 2021 г. от 10.00 часа в Голямата конферентна зала и онлайн ще се проведе кръгла маса на тема „Възможности за актуализиране и въвеждането на нови учебни програми в професионалното направление „Администрация и управление“ и адаптирането им с пазара на труда“ (Opportunities for Updating and Introduction of New Curricula in the Professional Field „Administration and Management" and Their Adaptation to the Labor Market). 

Дискусиите на кръглата маса, представените доклади и постери по проблемите на кръглата маса ще бъдат публикувани в отделен сборник.

Необходимо е да потвърдите участието си в кръглата маса на електронен адрес: kpetrov@unwe.bg.

Линк за присъединяване: ZOOM

Meeting ID: 842 9063 1190

Passcode: 887226