От Ню Йорк до София – международен форум на Глобалния договор на ООН и Българската мрежа, посветен на ролята на отговорния бизнес и Целите за устойчиво развитие

събота, 09 октомври 2021 22:21 /
Начало:
сряда, 13 октомври 2021
Край:
четвъртък, 14 октомври 2021
Място:
Sofia Tech Park и онлайн
Подробности:

Събитието MAKING GLOBAL GOALS LOCAL BUSINESS ще срещне представители на отговорния бизнес у нас със световни експерти по корпоративна устойчивост. Срещите ще се проведат на 13 и 14 октомври 2021 г. в хибриден формат (на живо в Sofia Tech Park) и са посветени на ролята на компаниите в постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН.

Основна тема на първия ден ще бъде човешкото измерение на Целите за устойчиво развитие и ролята на бизнеса за развитие на обществото през призмата на комуникациите.

Целите за устойчиво развитие в български контекст са фокусът на втория ден от програмата, когато ще покажем водещата роля на бизнеса и ще търсим пътища и подходи за принос на бизнес към тези цели във взаимодействие с другите заинтересовани страни. В два панела ще бъдат посочени конкретни политики, насочени към пазара, обществото, околната среда и изграждането на партньорства за благоприятно въздействие върху местните общности. Зеленото бъдеще е гореща тема навсякъде и като такава ще бъде застъпена в Панел II: Иновации и устойчивост за зелено бъдеще.

Специални гости са Санда Ожиамбо, изпълнителен директор на Глобалния Договор на ООН, Огнян Траянов, председател на Българската мрежа, Дан Томас, ръководител комуникации на Глобалния Договор на ООН, Антонио Хаутл, директор на швейцарската мрежа, Стив Кензи, съ-председател на съвета на Глобалния договор & директор на мрежата във Великобритания.

Всички, които проявяват интерес към събитието, могат да намерят подробна информация на страницата на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, както и в Linkedin. 

Предварителна регистрация можете да направите ТУК.

Благодарение на членството на БМ на ГД на ООН, всички участници от УНСС във форума ще имат възможност да се възползват от специалната цена от 100 лв. за 2 -дневен билет - НА ЖИВО ИЛИ ОНЛАЙН УЧАСТИЕ.

Конкретни въпроси, свързани със събитието могат да бъдат изпратени на имейл адрес: secretariat@unglobalcompact.bg